möhkəm

möhkəm
sif. <ər.>
1. Davamlı, bərk. Möhkəm sədd. Möhkəm divar. Möhkəm ip. Möhkəm taxta. // Zərf mənasında. Bərk-bərk, kip. İpləri möhkəm bağlamaq.
2. Sağlam, davamlı, dözümlü, qüvvətli. . . Qaraş möhkəm və sağlam idi. M. İ.. // Zərf mənasında. Bütün gücü ilə, bacardığı qədər; bərk. Möhkəm ilişdirmək. – Batalyon komissarı . . döyüşçünün əlini möhkəm sıxıb onu azad etdi. Ə. Vəl.. <Qız> yastığının altında gizlətdiyi baltanı əlində möhkəm sıxaraq yerindən sıçradı. H. Seyidbəyli.
3. Səbatlı, mətin, dönməz, yenilməz. <Elçin:> Nə boran, nə qar, nə də şaxta <neftçilərin> möhkəm iradəsini qıra bilməz. Z. Xəlil. // Mətanətli, iradəli. Möhkəm adam. – . . Ağıllı, qonur gözləri onun möhkəm xasiyyətli olduğunu göstərirdi. S. Vəliyev. Hər şeydə möhkəm, sözünün üstündə duran, inadcıl, amansız olan Baxış bəyin bir zəif tərəfi vardı. Ə. Abasov. Möhkəm dayanmaq – səbat göstərmək, inad göstərmək, bərk dayanmaq. <Əmrulla:> Başınıza dönüm, möhkəm dayanın, yoxsa bütün şəhərdə biabır olarıq. C. C.. Elçin sözünün üstündə möhkəm dayandı. M. Rz.. // Sədaqətli, etibarlı, sadiq. İndi isə buralarda <Malikin> Sona kimi çoxlu sadiq və möhkəm dostları vardır. M. İ..
4. Sarsılmaz, alınmaz, yenilməz. Möhkəm qala. Möhkəm yerdə məskən salmaq.
5. Güclü, şiddətli, bərk. Möhkəm qar yağır. Möhkəm soyuqdur. // Zərf mənasında. Çox, olduqca, hədsiz, həddindən artıq. Möhkəm acmışam. // Ümumiyyətlə, bir şeyin şiddətini, dərəcəsini bildirir. Möhkəm tapşırmaq. Möhkəm xəstələnmək. // Doyunca, kifayət qədər. Yox, yox, lazım deyil. Lap möhkəm yedim, – deyə Əlyarov boşqabın qırağından yapışıb buraxmadı. M. Hüs.. Yas yerində qarnını möhkəm doyuran Hümmətlə Qarakişi öz həyətlərinə doğru gedirdilər. B. Bayramov.
6. zərf Əməlli-başlı, əsaslı, layiqli, lazımi. <Kəndli:> Qərəz, bir qədər yas saxladıqdan sonra, kiçik oğluna möhkəm bir toy elədi. (Nağıl). Qəbul olundu ki, inşaat institutunda rəhbər işçilərə möhkəm əl gəzdirilsin. M. C.. möhkəm-möhkəm zərf Bütün gücü ilə, var qüvvəsi ilə, möhkəm, bərk-bərk. Möhkəm- möhkəm tutmaq. – Həbib isə körpə qızı möhkəm-möhkəm bağrına basıb danışıqlara ciddi qulaq asırdı. Ə. Vəl.. <Rüstəm:> Mən inanıram, qoy uşaq da, böyük də bu işdən möhkəm-möhkəm yapışsın. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • möhkəmlənmə — «Möhkəmlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmləşmə — «Möhkəmləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlətmə — «Möhkəmlətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlətmək — f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək. Düyünü möhkəmlətmək. Vinti burub möhkəmlətmək. – <Kamran:> Qırılan zəncirləri bir də möhkəmlətmək olmaz. H. N.. 2. Müdafiə qüvvəsini artırmaq; alınmaz, keçilməz, möhkəm hala gətirmək;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmcə — z. Möhkəm surətdə, möhkəm möhkəm, çox bərk. Möhkəmcə ilişdirmək. – Balaxanım yumruğunu düyünləyib irəliyə cumdu və düz Dadaşın burnunun qabağında möhkəmcə silkələdi. S. R.. // Sif. mənasında. Möhkəm, bərk, davamlı. Möhkəmcə bir ip …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlənmək — f. 1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək. // Bərkimək, sərtləşmək. Sümüyü möhkəmlənmək. 2. məc. Cismən və ruhən sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək, bərkimək, möhkəmləşmək. İdman nəticəsində bədən möhkəmlənir. 3. məc. Qüvvətlənmək, güclənmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmləşmək — f. Daha da möhkəm olmaq; möhkəmlənmək. Əmək intizamı möhkəmləşir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmat — ə. «möhkəm» c. 1) möhkəm şeylər; 2) heç bir mübahisə olmadan təfsir edilən Qur’an ayələri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • möhkəmləndirilmə — «Möhkəmləndirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmləndirmə — «Möhkəmləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”